درخواست جالب رئیس هیات مدیره استقلال/ جهانیان: مولد آرامش باشید نه جار و جنجال!