دختربچه ۱۰ ساله، مدیر مجله شد!

یک دختر بچه ۱۰ ساله در یکی از روستاهای دور افتاده مصر، مجله ای خبری برای روستای خود راه اندازی کرد….