اعلام تعداد شرکت‌کنندگان در سرشماری الکترونیکی ۹۵

به دلیل مشکلات فنی پیش آمده مجموع دو روز اول تعداد شرکت‌کنندگان در حدود ۳۰ هزار نفر بود، ولی با برطرف شدن مشکلات فنی شرکت‌کنندگان به شکل چشم‌گیری افزایش پیدا کردند و نتیجه آن شد که بین هفت تا ۹ صبح امروز حدود ۲۰ هزار نفر در سرشماری شرکت کردند.