نایب قهرمانی تیم کواچ در سوپرکاپ ایتالیا

تیم اسلوبودان کواچ نایب قهرمان سوپرکاپ والیبال ایتالیا شد.