آمریکا وعده داد بانک‌های اروپایی را بخاطر همکاری با ایران مجازات نکند