ارتباطات ما با کانادا در سطح کارشناسی بوده است/عربستان درصدد تحریب رابطه ایران با دیگر کشورهاست

نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه، در محل وزارت خارجه و با حضور اصحاب رسانه آغاز شد.