پرواز هواپیماهای نظامی چین بر فراز جزایر مورد مناقشه با ژاپن و واکنش توکیو

عبور ۸ هواپیمای چین از فراز دریای شرقی این کشور، جت‌های ژاپن را به پرواز درآورد.