نخست وزیر لیبی: دولت جدید در هفته‌های آینده تشکیل می‌شود