کاهش قیمت ۸ خودروی داخلی در بازار با آغاز فصل پاییز (+اسامی و جدول کامل قیمت از پراید تا سانتافه)

میزان کاهش و یا افزایش قیمت خودروهای داخلی و وارداتی را در گزارش فوق بخوانید.