تجلیل از ۵ هنرمند ملی عرصه موسیقی

غلامرضا اعوانی چهره ماندگار فلسفه در نخستین جشن موسیقی و اندیشه که به تجلیل از ۵ هنرمند ملی عرصه موسیقی اختصاص داشت، گفت: موسیقی در نظر اکثر حکمای گذشته، بهترین راه برای تزکیه نفس بوده و در همه ادیان، جایگاه داشته است.