ادامه حمایت‌های آمریکا از تروریست‌ها/ واشنگتن به دنبال پایان بحران نیست

وزیر خارجه سوریه گفت که حمایت‌های آمریکا و کشورهای منطقه از تروریست‌ها همچنان ادامه دارد.