ادامه حمایت‌های آمریکا از تروریست‌ها/ واشنگتن به دنبال پایان بحران نیست