تکنولوژی برای صنایع دستی یک فرصت دائمی است

به گزارش خبرنگار ایمنا، مصطفی کیانی ضمن حضور در سمینار تکنولوژی، صنایع دستی و آینده که هم اکنون در مهمانسرای عباسی اصفهان درحال برگزاری است، با بیان این مطلب گفت: حاصل تفکر امروز ما تفکرات گذشته و برآیند اندیشه ها و نظرات گذشتگان است. ما عصاره گذشتگان هستیم و آینده حاصل نگرش های امروز است. […]