مدیریت اصفهان اجازه بیکاری حتی یک کارگر را نخواهد داد

به گزارش خبرگزاری ایمنا رسول زرگرپور با اشاره به اینکه اصفهان صنعتی ترین استان کشور است، اظهار داشت: مسائل کارگری، کارفرمایی و تامین احتماعی در این استان از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار است. وی با بیان اینکه ۱۰ درصد واحدهای بزرگ صنعتی کشور و ۹ هزار واحد کوچک و متوسط صنعتی در اصفهان وجود […]