حضورم در اردوی تیم ملی باعث افزایش آموخته‌هایم شد

مجید کاظم‌پور در گفتگو با خبرنگار ایمنا در خصوص تجربه حضورش در اردوهای تیم ملی به‌ عنوان سرپرست، اظهار داشت: سه دوره به‌ عنوان سرپرست در اردوهای تیم ملی اسکواش فعالیت داشتم. وی گفت: حضورم در این اردوها با وجود تمام سختی‌ها و دور از خانه و خانواده بودن، فرصتی را برایم فراهم کرد تا […]