فردا؛ گزارش طیب‌نیا درباره FATF به صحن علنی مجلس

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی از ارائه گزارش وزیر اقتصاد درباره FATF به مجلس شورای اسلامی خبر داد.