گزارش های تاریخی بی بی سی کدام هدف را نشانه گرفته است؟/ از رسمیت بخشی به روایت آمریکایی تاریخ انقلاب تا بی اعتمادی به انقلاب

متناقض بودن رفتار و شعارانقلاب اسلامی و مسئولینش-از دیروز گرفته تا امروز- مهمترین هدفی است که در نتیجه ی این گزارشها القاء می‌شود. مساله‌ای که اگر محقق شود اتفاق بعدی‌اش هم یعنی «بی‌اعتمادی به جمهوری اسلامی» رقم می‌خورد.