داعش با لودر از روی عناصر فراری‌‌اش رد شد

تروریست‌های گروه داعش، همقطاریان فراری خود از نبرد شرقاط را با روشی وحشتناک در انظار عمومی در موصل اعدام کردند.