شاه اردن: انگار مشاوران و اندیشکده‌های غرب، منطقه را بهتر از ما می‌شناسند

پادشاه اردن در مصاحبه با رسانه آمریکایی ضمن انتقاد از مواضع غرب درباره منطقه به ویژه داعش گفته است که انگار مشاوران و اندیشکده‌های غربی منطقه را بهتر از ما می‌شناسند.