واکنش وزارت بهداشت به برخى اتهامات/ طرح تحول تقاضاى القایى را افزایش نداده است

قائم مقام وزیر بهداشت در نشست سخنگو، عدم افزایش تقاضاى القایى به علت اجراشدن طرح تحول را به اثبات رساند.