این تیم هنوز بازیساز ندارد/ همدانی: شرایط استقلال دیگر بحرانی نیست