آراستن شتر در عربستان با زیورآلات واقعی! +ویدیو

کاربران سعودی در شبکه های اجتماعی ویدیویی را از یک هموطن خود منتشر کردند که شترش را با طلا آراسته است….