تکنولوژی که آینده صنعت هوایی را دگرگون خواهد کرد

در بسیاری از هواپیماها فشار هوای داخل کابین برای ارتفاع ۸ هزار فوت طراحی شده اما بوئینگ برای «دریم لاینر» خود این فشار را به سطح فشار هوای ۶ هزار فوتی کاهش داده است.