غول کشتی‌سازی دنیا چگونه بر سکوی اول ایستاد؟

سرانه درآمد سالانه کارکنان در صنعت کشتی‌سازی کره جنوبی برابر ۳۶ هزار دلار است که از این نظر مقام چهارم و از نظر تعداد کارکنان مقام سوم را در میان دیگر صنایع این کشور دارد.