ترک‌های عمیق کاخ نیاوران دردسرساز شد

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نقشه گسل‌های تهران، گفت:براساس این نقشه،کاخ نیاوران زیر گسل زلزله قرار دارد و بازدیدهای انجام شده حاکی از آن است که این کاخ با مشکلات عمده‌ مواجه است.