جهانیان: دوستان با سکوت خود به استقلال کمک کنند

رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال گفت: افراد به خاطر دل هواداران استقلال سکوت کرده و منش خود را نشان دهند.