کنایه سنگین رئیس دفتر رهبر انقلاب به سعودی ها

به گزارش خبرگزاری ایمنا،رئیس دفتر مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: «پیروی از اهل بیت (ع) و امیرالمومنین (ع) قطعاً در این قضیه نقش اساسی دارد. البته به این معنا نیست که به سایر فرق اسلامی بد بگوییم چون اکنون نیاز اصلی جوامع اسلامی اتحاد و یکپارچگی است. اما چند مفتی می‌گویند ایرانیان مجوسی بوده و […]