انتشار فراخوان جشنوارۀ سراسری عکس «سفیر مهر، صفیر محرم»

به گزارش ایمنا، نخستین جشنوارۀ ملی عکس «سفیر مهر، صفیر محرم» با موضوع محرم و مراسم قالیشویان، فراخوان خود را منتشر کرد. این جشنواره از سوی شرکت گردشگری میقات تمدن آریا و در دو بخش اصلی و ویژه تحت عنوان عکس های مربوط به ماه محرم، به ویژه مراسم قالیشویان مشهد اردهال کاشان، برگزار می […]