اهدای گواهینامه شهرهای جهانی صنایع دستی

به گزارش خبرگزاری ایمنا، به نقل از روابط عمومی هیجدهمین نشست شورای جهانی صنایع دستی، طی مراسمی با حضور رئیس و قائم مقام شورای جهانی صنایع دستی و همچنین رئیس منطقه آسیا و اقیانوسیه، گواهی نامه شهرهای جهانی به شهرداران و مقامات عالی شهرهای مختلف آسیا و اقیانوسیه که عنوان شهر جهانی رشته های مختلف […]