بی فرهنگی در خریدهای مردم از فروشگاه های زنجیره ای بیداد می کند

ایران خبر- خرید به بررسی کالا و خدمات جهت دریافت آن و به قصد انجام فعالیت بازرگانی گفته می‌شود. خرید کردن یک فعالیت انتخابی و سپس دریافتی است. زمینه این نوع فعالیت‌ها می‌تواند گاه برای پر کردن اوقات فراغت و یا مسائل اقتصادی باشد. توسعه روز افزون جوامع انسانی با نیازهای افراد اجتماع هماهنگ شد و ایندو به موازات یکدیگر پیش رفتند. هر چقدر جوامع انسانی رشد […]