قیمت برنج ایرانی قد کشید

همه ساله با پایان فصل برداشت و ورود محصول جدید برنج به بازار، قیمت این محصول باید در مراکز عرضه به توازن برسد به خصوص در وضعیتی که به گفته دبیر انجمن برنج ، آب وهوای امسال شرایط مناسبی برای برنج ایجاده کرده و محصول بدست آمده از نظر کمی و کیفی از دو سال […]