از ابتدا نسبت به عدم تحقق دستاوردهای برجام هشدار داده بودیم/مذاکرات مجدد تنها راه دولت است

عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه مذاکرات مجدد برای تحقق دستاوردهای برجام تنها راه دولت است، گفت: بازگشت به نقطه قبل از برجام شکست تمام عیار برای دولت محسوب می‌شود.