از ابتدا نسبت به عدم تحقق دستاوردهای برجام هشدار داده بودیم/مذاکرات مجدد تنها راه دولت است