رقابت‌های بین المللی تنیس جوانان در تهران برگزار می‌شود

رقابت‌های بین المللی تنیس جوانان از ۱۰ مهر ماه در تهران آغاز می‌شود.