رقابت‌های بین المللی تنیس جوانان در تهران برگزار می‌شود