راهنمای تکمیل پرسش نامه سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵

سرشماری بزرگ‌ترین و مهم‌ترین فعالیت آماری است که اطلاعات ارزشمندی را برای برنامه‌ریزی و مدیریت کشور فراهم می‌کند. به همین خاطر همکاری صمیمانه و صادقانه شما در این طرح ملی می تواند در پیشرفت و توسعه کشور موثر باشد. همانطور که پیش تر به اطلاع تان رسانده بودیم، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ از […]