تنها در سایه امنیت، امور کشور به پیش می‌رود/هدف نهایی جبهه استکبار، ایران اسلامی است

مشاور مقام معظم رهبری در حفاظت اطلاعات گفت: عراق و سوریه و…، بهانه است و هدف اصلی غرب و شرق ایران اسلامی است.