تنها در سایه امنیت، امور کشور به پیش می‌رود/هدف نهایی جبهه استکبار، ایران اسلامی است