ترور «ناهض حتر» عجز دشمنان تکفیری-صهیونیستی در برابر اندیشه مقاومت را ثابت کرد

مسئول اطلاع‌رسانی جبهه خلق برای آزادی فلسطین گفت: ترور روزنامه‌نگار اردنی نشان از تاثیر فوق‌العاده اندیشه مقاومت و مردان آن در همه میادین از جمله در میدان اندیشه و بیان و عجز دشمنان در رویارویی با همه اشکال مقاومت دارد.