واکنش وزارت بهداشت به برخى اتهامات به طرح تحول/ وجود ۲ میلیون زوج نابارور در کشور

قائم مقام وزیر بهداشت در نشست سخنگو، عدم افزایش تقاضاى القایى به علت اجراشدن طرح تحول را به اثبات رساند.