حضور بسیج مردمی درنبردهای الحویجه وموصل

فرمانده تیپ علی اکبر(ع) از نیروهای بسیج مردمی و وابسته به آستان مقدس حسینی (ع) تاکید کرد این تیپ در عملیات آزادسازی شهرهای الحویجه و موصل در شمال عراق شرکت می کند….