رئیس مجلس سوریه با رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کرد