کلینتون و ترامپ به لحظات نفس گیر رقابت نزدیک می شوند

در آستانه نخستین مناظره تلویزیونی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، کلینتون و ترامپ در نظرسنجی ها رقابت بسیار نزدیکی دارند.۱۱:۳۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر