انتقاد روسای مجالس ایران و سوریه به برخورد دوگانه با تروریسم

روسای مجالس ایران و سوریه در نشست خبری بر لزوم پرهیز از رفتار دوگانه با موضوع تروریسم از سوی برخی از کشورها تاکید کردند.۱۱:۵۳ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۵ مهر