دانش‌‌‌آموزان فقط ۱۵۲ روز به مدرسه می‌روند/ ۲۱۴ روز تعطیلی مدارس در یکسال