ما برای مقابله با تهدیدات زیستی کاملاً آماده‌ایم

رئیس دبیرخانه طب نظامی گفت: ما برای مقابله با تهدیدات زیستی کاملاً آماده‌ایم.