پیوستن دهها شهر اسپانیا به جنبش تحریم رژیم صهیونیستی

در موفقیتی دیگر به نفع فلسطین، دهها شهر اسپانیا از جمله «کادیس»، «مادرید» و «والنسیا» به جنبش تحریم رژیم صهیونیستی پیوستند.