مهمترین مساله امروز دولت روحانی اشتغال است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه مهمترین مساله امروز دولت روحانی «اشتغال» است، تاکید کرد وزارت رفاه و اتاق اصناف باید در این زمینه همکاری داشته باشند.