به جای درمان برای پیشگیری هزینه کنید/ راهنمای بالینی تعویض مفصل زانو و لگن تدوین می شود

رئیس بیست و چهارمین کنگره بین المللی ارتوپدی گفت: بهتر است به جای درمان بیماران ناشی از تصادفات برای تحقیقات و تدوین گاید لاین برای پیشگیری از آنها هزینه کرد.