مدافع مصدوم در تمرین استقلال

مدافع  ارمنی استقلال با وجود مصدومیت در تمرین روز گذشته در تمرین امروز تیمش  شرکت کرد.